Media og da spesielt sosiale medier, retter svært mye fokus på det som de kaller Det gode liv. Ifølge flere forskjellige forskere og medievitere så bør vi alle ha dette som et overordnet mål. Klarer man å leve det gode liv så vil man nemlig få bedre helse, bli mer tålmodig og totalt sett få et fantastisk bra liv. Det er nesten ikke måte på hvor bra du vil få det hvis du bare når dette mystiske målet. Ulempen er at det ikke er så enkelt å få et entydig svar i forhold til hva som er Det gode liv. Takket være internett og sosiale medier så blir de fleste bombardert med inntrykk og oppskrifter som skal gi det bedre liv. Dette fører til nytt problem og en ny trussel mot folks lykke, nemlig et økt press for å oppnå lykke. Alle skal være lykkelige nå til dags og oppskriftene på hvordan man skal være lykkelig florerer på nettet.

De religiøse

Tanken om at man kan få et bedre liv, at man kan leve et godt liv, den er ikke ny. Forskjellige religioner har fremmet denne ideen i mange årtusener. Dette er noe av trekkplasteret, årsaken til at folk ønsker å følge religionen. De ønsker et bedre liv, et liv fylt med glede og fremgang. Alt dette lover de fleste religionene å oppfylle, enten i dette livet eller det andre. Det eneste kravet er at man følger reglene og normene oppført i de religiøse skriftene. Det gjelder å huske i denne sammenhengen at religion ikke bare inkluderer de store, velkjente verdensreligionene som kristendommen og islam. Det handler også om de som ber til lokale guder og gudinner, de som ber til naturens forskjellige former og de som tror på gjenfødelse og buddha. Det er med andre ord et stort spenn her og i løpet av folks liv så er det mange som beveger seg fra ene religionen til den andre.

Troen på mennesket

På en måte så kan man si at det å tro på seg selv, tro på menneskets kraft, er en religion i seg selv. Den diskusjonen må andre ta, men jeg mener at å sette mennesket i fokus ikke er en religion. Istedenfor så handler det om å bli kjent med seg selv og bruke sine egne indre krefter. Det handler om en indre styrke og en indre kamp. Dessverre så har dette feltet fått ufortjent mye kritikk de siste årene på grunn av en rekke useriøse aktører. Disse har lovet mer enn de kunne holde og har etterlatt seg dårlige minner både for enkelt personer og for samfunnet generelt. Useriøse aktører har gjort det vanskelig for de seriøse aktørene å få innpass og dermed så går folk glipp av en mulighet til å få hjelp til å få et bedre liv. Heldigvis så er det ting som tyder på at dette er i forandring. Alternative forklaringer på det gode liv og på menneskers behov gjør at flere har muligheten til å finne frem til noe som passer perfekt for dem.