Det er mange som i det siste har begynt å bli veldig interessert i det som kalles ”New Age”. Dette er et uttrykk som har satt seg i folks bevissthet og som i mange tilfeller har blitt synonymt med litt sprø ideer. Her snakker man om krystaller, wicca /hekser, naturtro og mye annet. Dette kalles med et fellesord for new age fordi det skiller seg fra de tradisjonelle religionene og tradisjonell tankegang. Mange ser også på dette som overtro og tolker det negativt fordi det er nytt.

Gammel kunnskap

I de aller fleste tilfellene så er det ikke snakk om så mye nytt, men det er mer snakk at man har hentet frem gammel kunnskap og modernisert den. Folk har alltid trodd på krystallers krefter. De sies å kunne hjelpe personer å holde fokus og hjelpe kroppen å kvitte seg med giftstoffer og mye mer. Denne kunnskapen hentes nå frem igjen og er blitt populær. Det samme gjelder for wicca som er det mange velger å kalle heksetro. Her handler det om å leve i harmoni med naturen og utvikle sine egne evner. Kanskje magi? Hvem vet. Dette er bare noen av de mange forskjellige retningene. Alle har samme mål, nemlig å hjelpe deg å få et godt liv. For noen så kan denne kunnskapen som har gått i arv i mange hundre år være akkurat det som hjelper dem å finne en god balanse i sitt eget liv.

Individet i sentrum

I likhet med religioner så er det mange regler og ritualer som gjelder for å leve et godt liv med krystaller, wicca eller annet. Den store forskjellen ligger i at det i stor grad er et fokus på individet og individets tolkning av det som skjer. Selvsagt har man også et new age samfunn, men dette er langt mindre styrt enn i de store religionene. Derfor er det opp til hver enkelt hva de legger i sin utøvelse av sin tro. Å finne ut hva det gode liv innebærer innenfor New Age handler dermed mye om å finne sin egen vei gjennom livet, basert på egen tolkning av retningen man velger å følge. Det selvsagt noen som har meninger og det er gjerne noen ledere i samfunnet. Hvor sterk innflytelse de enkelte lederne har, varierer fra tro til tro. Noen steder er det kun snakk om individer, andre steder er det snakk om å tenke felleskap. Uansett så er målet det gode liv.