Menneskeheten har alltid sett mot himmelen og mot det guddommelige. I begynnelsen brukte man trommer og hulemalerier for å komme i kontakt med det guddommelige i hvert dyr og i naturen rundt dem. Senere vokste det frem organiserte religioner. Noen vokste seg svært store med en hierarkisk struktur og et behov for å spre det gode budskap. Andre fikk stor utbredelse, men beholdt en flat struktur og hadde ikke behov for å misjonere for å få flere medlemmer.

Regler og ritualer

De fleste religioner preges av at det er mange regler og ritualer som skal hjelpe de troende til å holde seg på den rette og gode sti som vil føre til det gode liv. Dette kan føles svært beroligende og trygt fordi man har da en helt klar oppskrift på hvordan man skal få det gode liv. Så lenge den troende følger reglene og ritualene så vil de få et godt liv. Det er selvsagt store variasjoner innen hva som teller som et godt liv. Noen mormoner ser på det gode livet som et liv hvor man ikke bruker moderne teknologi og holder seg til et enkelt liv og unngår fristelser. Andre religioner ser på det gode liv som noe som man oppnår etter døden. Da havner man enten i himmelen, et sted hvor alle ens drømmer kommer i oppfyllelse. Eller hvis man ikke har fulgt reglene så havner man i helvete. Dette er et sted hvor alle ens mareritt går i oppfyllelse.

Et samfunn av likesinnede

Å ha et godt liv handler ikke bare om hva man gjør eller ikke gjør, men også om hvem man gjør det sammen med. Religion binder folk sammen og skaper et samfunn fylt med likesinnede. Alle følger de samme reglene og tror på det samme. Dette skaper tette bånd i samfunnet og alle har sin plass. Dette er et godt liv, å være sammen med folk man trives med og glede seg over de samme tingene.

Det er også slik at man kan reise til andre land og møte andre som har samme tro og få den samme fellesskapsfølelsen der. Dette kan være den perfekte starten på et liv i et annet land eller bare i en annen landsdel, å bli tatt varmt imot av personer som man har noe felles med og som deler ens verdier. I mange religioner vil man også ha muligheten til å misjonere, altså dra ut og prøve å overtale andre til å tro på det samme som deg. Dette kan være en god mulighet til å bli sterk i egen tro og til å snakke med andre om sin egen tro.

Mange forskjellige religioner

Den store ulempen med religioner er at noen vil slite med å finne sin plass. I tillegg så er reglene og ritualene, som danner grunnlaget for religionene, ofte basert på tolkninger av gamle tekster eller ord fra en eller flere hellige personer. Så religioner har alltid og vil nok alltid gå igjennom perioder hvor medlemmene begynner å stille spørsmål ved tolkningene. Dette kan løses på flere måter. Enten kan man samles om en ny tolkning av de gamle skriftene og ordene ellers så kan man få flere grupperinger som bryter fra den opprinnelige retningen. Dette er mye av grunnen til at mange religioner har mange likhetstrekk.